Privacyverklaring

feestvoorbereid.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.feestvoorbereid.nl
info@feestvoorbereid.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Feestvoorbereid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres,
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een reactie op deze website te plaatsen,
  • Locatiegegevens,
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website,
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze website onderdeel is van een advertentienetwerk),
  • Internetbrowser en apparaat type.

Gegevens over uw surfgedrag worden gemeten m.b.v. Google Analytics en deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Content van derde partijen

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@feestvoorbereid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feestvoorbereid verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Feestvoorbereid analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Feestvoorbereid volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feestvoorbereid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een openbare reactie op website plaatst en deze achteraf wilt verwijderen, dan kan dit door een e-mail te sturen naar info@feestvoorbereid.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Feestvoorbereid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Feestvoorbereid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Feestvoorbereid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@feestvoorbereid.nl.
Feestvoorbereid zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Feestvoorbereid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Feestvoorbereid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@feestvoorbereid.nl

Reacties plaatsen bij een bericht

Als bezoekers reacties plaatsen onder een bericht op de website, dan wordt de data die wordt ingevuld in het formulier verzameld, even als het IP adres van de bezoeker. Deze gegevens worden gebruikt om spam te voorkomen.

De reactie blijft zichtbaar en openbaar op de website. Wilt u een reactie die door uzelf is geplaatst verwijderen? Stuur dan een bericht naar info [at] feestvoorbereid.nl

Tevens wordt een geanonimiseerde reeks, afgeleid van het door de gebruiker ingevulde e-mailadres, gebruikt om te controleren of de gebruiker gebruikmaakt van de diensten van Gravatar. Indien dit het geval is wordt na goedkeuring van het bericht, de Gravatar afbeelding van de gebruiker op de website openbaar getoond bij de reactie.

Lees de Gravatar service privacy policy hier: https://automattic.com/privacy/.

Media

Alle afbeeldingen zijn ofwel rechtenvrij ofwel afkomstig uit de privécollectie van de site-eigenaar. Vragen over een afbeelding kunnen naar info [at] feestvoorbereid.nl worden gestuurd.

Onze contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over de cookies, privacy of website kunt u contact opnemen met ons via e-mail: info [at] feestvoorbereid.nl